Skip to content
 • Vi har pusset opp nettsiden. Beklager at ikke alle stoler og bord er plass enda!

Inneklima og ventilasjon

Ventilasjonssystemet er en av de mest energikrevende installasjonene i bygg. Regelmessig service er nødvendig for å sikre godt inneklima uten at det sløses med energi.

Illustrasjon av service på ventilasjon
Logo til EGD og Malling & Co
Logo til Obos, NLA og Bara
logosalat svart EGD, Malling & Co, OBOS, NLA og Bara
Frame 2205

Enkelt innkjøp

Få raskt tilbud fra flere leverandører slik at du kan velge den som passer deg.

Frame 2206

Full kontroll

Få full kontroll over hva du betaler, avtaler, dokumenter og kommunikasjon gjennom vår digitale platform.

Frame 2207

Trygge tjenester

Vi har standardisert avtaler og vilkår og prekvalifisert leverandørene våre for å skape trygghet for deg.

 FÅ PRIS PÅ SEKUNDER 

Ventilasjon

Inneklima-anlegget er en energikrevende installasjon i bygg. Regelmessig service er nødvendig for å sikre godt inneklima uten at det sløses med energi. Vår prisrobot gir deg tilbud på sekunder.

Illustrasjon. av fornøyd elektriker

Inkludert i service av inneklima og ventilasjonsanlegg

Vi har tilpasset innholdet i avtalene våre til din type anlegg. Arbeidet som utføres varierer ut i fra hvilken pakke du velger

Varmepumpe / Kjølemaskin

Enkel pakke:

 • Minimumskrav til service av kulde og varmepumpenstallasjoner
 • F-gass kontroll
 • Minimumskrav til dokumentasjon av systematisk vedlikehold

Standard pakke:

 • Alt i enkel pakke
 • Klargjøring av anlegg i forkant av høysessong
 • Jevnlig oppfølging og kontroll av varme og kulde-anlegg(2 ganger pr år)
 • Service i etterkant av høysesong

Digital pakke:

 • Alt i standard pakke
 • Tidlig avdekking av eventuelle kuldemedielekkasjer
 • Prediktiv analyse av driftsrelaterte utfordringer
 • Kontroll på anlegg før man blir kjent med problemstillingen
 • Sensorikk installeres på aktuelle systemer
 • Bedre kontroll over energiforbruk

Premium pakke:

 • Alt i digital pakke
 • Service inkludert utskifting av slitedeler
 • Full kontroll på kostnader
 • Anlegg energivurderes hvert 4. år(samlet nominell effekt over 12kw)
Isvannsanlegg (vannbårent)

Enkel pakke:

 • Service av ekspansjonssystem
 • Service av pumper
 • Rengjøring av filter

Standard pakke:

 • Alt i enkel pakke
 • Kontroll av shunter og ventiler
 • Kontrollmåling av vannkvalitet (pr 24 mnd)
 • Klargjøring av anlegg i forkant av høysessong
 • Kontrollmåling av glykolkvalitet
 • Jevnlig oppfølging og kontroll av varme og kulde-anlegg(2 ganger pr år)

Digital pakke:

 • Alt i standard pakke
 • Prediktiv analyse av driftsrelaterte utfordringer
 • Kontroll på anlegg før man blir kjent med problemstillingen
 • Sensorikk installeres på aktuelle systemer
 • Bedre kontroll over energiforbruk

Premium pakke:

 • Alt i digital pakke
 • Service inkludert utskifting av slitedeler
 • Full kontroll på kostnader
Varmeanlegg (vannbårent)

Enkel pakke:

 • Service av ekspansjonssystem
 • Service av pumper
 • Rengjøring av filter

Standard pakke:

 • Alt i enkel pakke
 • Kontroll av shunter og ventiler
 • Kontrollmåling av vannkvalitet (pr 24 mnd)
 • Klargjøring av anlegg i forkant av høysessong
 • Jevnlig oppfølging og kontroll av varme og kulde-anlegg(2 ganger pr år)

Digital pakke:

 • Alt i standard pakke
 • Prediktiv analyse av driftsrelaterte utfordringer
 • Kontroll på anlegg før man blir kjent med problemstillingen
 • Sensorikk installeres på aktuelle systemer
 • Bedre kontroll over energiforbruk

Premium pakke:

 • Alt i digital pakke
 • Service inkludert utskifting av slitedeler
 • Full kontroll på kostnader
Fancoil

Under arbeid

Ventilasjonsanlegg

Enkel pakke:

 • Minimumskrav til dokumentasjon av Internkontrollforeskriften
 • Årlig filterskift (minimumskrav etter EN13779)
 • Arbeidsmiljølovens minimumskrav til inneklima/miljø
 • Plan og bygningsloven krav om Kontroll av tekniske anlegg

Standard pakke:

 • Alt i enkel pakke
 • Jevnlig oppfølging og kontroll av teknisk anlegg(2 ganger pr år)
 • Filterskift ved behov(forebyggende)

Digital pakke:

 • Alt i standard pakke
 • Prediktiv analyse av driftsrelaterte utfordringer
 • Kontroll på anlegg før man blir kjent med problemstillingen
 • Sensorikk installeres på aktuelle systemer
 • Bedre kontroll over energiforbruk

Premium pakke:

 • Alt i digital pakke
 • Service inkludert utskifting av slitedeler
 • Full kontroll på kostnader
 • Anlegg energivurderes hvert 4. år(mer enn 500m2)
El kjel

Enkel pakke:

 • Minimumskrav til dokumentasjon av systematisk vedlikehold
 • Kontroll av kjelens funksjon i anleggssystemet
 • Kontroll av kjel, rørtilkoblinger, mekanisk kobling
 • Kontroll av spenning, strøm, effekt, temperatur og trykk
 • Funksjonsprøve automatikk, styringer og sikkerhetsfunksjoner

Standard pakke:

 • Alt i enkel pakke
 • Klargjøring av anlegg i forkant av høysessong
 • Jevnlig oppfølging og kontroll av varme og kulde-anlegg(2 ganger pr år)
 • Service i etterkant av høysesong

Digital pakke:

 • Alt i standard pakke
 • Prediktiv analyse av driftsrelaterte utfordringer
 • Kontroll på anlegg før man blir kjent med problemstillingen
 • Sensorikk installeres på aktuelle systemer
 • Bedre kontroll over energiforbruk

Premium pakke:

 • Alt i digital pakke
 • Service inkludert utskifting av slitedeler
 • Full kontroll på kostnader
Ventilasjon med integrert kjøling

Enkel pakke:

 • Minimumskrav til dokumentasjon av Internkontrollforeskriften
 • Årlig filterskift (minimumskrav etter EN13779)
 • Arbeidsmiljølovens minimumskrav til inneklima/miljø
 • F-gass kontroll
 • Plan og bygningsloven krav om Kontroll av tekniske anlegg

Standard pakke:

 • Alt i enkel pakke
 • Jevnlig oppfølging og kontroll av teknisk anlegg(2 ganger pr år)
 • Filterskift ved behov(forebyggende)

Digital pakke:

 • Alt i standard pakke
 • Prediktiv analyse av driftsrelaterte utfordringer
 • Kontroll på anlegg før man blir kjent med problemstillingen
 • Sensorikk installeres på aktuelle systemer
 • Bedre kontroll over energiforbruk

Premium pakke:

 • Alt i digital pakke
 • Service inkludert utskifting av slitedeler
 • Full kontroll på kostnader
 • Anlegg energivurderes hvert 4. år(mer enn 500m2)
Trykksetningsvifte

Enkel pakke:

 • Minimumskrav til dokumentasjon av Internkontrollforeskriften
 • Arbeidsmiljølovens minimumskrav til inneklima/miljø
 • Plan og bygningsloven krav om Kontroll av tekniske anlegg

Standard pakke:

 • Alt i enkel pakke
 • Jevnlig oppfølging og kontroll av teknisk anlegg(2 ganger pr år)

Digital pakke:

 • Alt i standard pakke
 • Prediktiv analyse av driftsrelaterte utfordringer
 • Kontroll på anlegg før man blir kjent med problemstillingen
 • Sensorikk installeres på aktuelle systemer
 • Bedre kontroll over energiforbruk

Premium pakke:

 • Alt i digital pakke
 • Service inkludert utskifting av slitedeler
 • Full kontroll på kostnader
 • Anlegg energivurderes hvert 4. år(mer enn 500m2)
Kanalvifte

Enkel pakke:

 • Minimumskrav til dokumentasjon av Internkontrollforeskriften
 • Arbeidsmiljølovens minimumskrav til inneklima/miljø
 • Plan og bygningsloven krav om Kontroll av tekniske anlegg

Standard pakke:

 • Alt i enkel pakke
 • Jevnlig oppfølging og kontroll av teknisk anlegg(2 ganger pr år)

Digital pakke:

 • Alt i standard pakke
 • Prediktiv analyse av driftsrelaterte utfordringer
 • Kontroll på anlegg før man blir kjent med problemstillingen
 • Sensorikk installeres på aktuelle systemer
 • Bedre kontroll over energiforbruk

Premium pakke:

 • Alt i digital pakke
 • Service inkludert utskifting av slitedeler
 • Full kontroll på kostnader
 • Anlegg energivurderes hvert 4. år(mer enn 500m2)

Andre inneklima- og ventilasjonstjenester

Vi tilbyr flere tjenester innenfor inneklima og ventilasjon. Send ut et anbud til våre prekvalifiserte leverandør våre og få tilbud innen kort tid.

Illustrasjon av elektriker

Rens av ventilasjonskanaler

Støv, smuss og sur nedbør fører til at vinduene blir skitne. Bestill fast rengjøring på ditt bygg for å holde vinduene rene.

Utbedre avvik fra servicerapport

Har du avvik fra servicerapport kan kan en av våre leverandører utbedre dette for deg.

Annen inneklimaservice.   

Ønsker du annen fast service av inneklima-anlegget ditt kan du bestille det her. Beskriv jobben du ønsker å få utført, og du vil få tilbud fra prekvalifiserte leverandører.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan fungerer det med fakturering?

Faktura sendes fra oss, Really! AS. Vi tar oss av resten og betaler til leverandør.

Hvordan prekvalifiserer Really! leverandørene?

Vår innkjøpsavdeling prekvalifiserer ved at vi kontrollerer at leverandørene har de sertifiseringer som behøves, vi kontrollerer også at de betaler tariff og at de har tilstrekkelig likviditet.

Hvem kontakter jeg dersom jeg er misfornøyd eller veldig fornøyd, selvsagt?

Klager, skryt og annen kommunikasjon gjøres enkelt gjennom Din side. Her vil du også kunne bestille ad-hoc oppdrag.

Trenger jeg gjøre noe etter at jeg har signert avtalen?

Du trenger ikke gjøre noe etter at du har signert avtalen. Valgte leverandør kontaker deg for å avtale oppstartsmøte, og Really! tar seg av alt annet.

Kan jeg bytte pakkeinnhold i eksisterende avtale?

Det gjøres enkelt ved å henvende seg til oss. Etter hvert så kan du gjøre dette via Control!

Hvordan beregner jeg areal for renhold?

Du finner arealet i leieavtalen eller i dagens avtale. Du kan også finne areal ved å kontakte utleier eller gårdeier.

Må jeg si opp eksisterende avtale eller gjør dere det?

Du må si opp avtalen du har inngått utenfor Really!-universet. Vi tar oss av dette dersom du skulle ønske å bytte ut en leverandør du har kommet i kontakt med gjennom Really! til en annen Really!-leverandør.

Hva skjer dersom jeg har registrert feil når jeg bestilte?

Leverandør kontrollerer input ved oppstart, eventuelle feil registreres og vi sørger for korrigering av input.

Må jeg opprette bruker for å bestille tjenester?

Ja, du må opprette bruker. Dette er fordi du vil få tilgang til Control hvor du har alle tilbud, kontrakter og servicerapporter lagret automatisk. Du vil også kunne kommunisere med din leverandør og enkelt bestille ad-hoc oppdrag.

Hvor mange brukere kan vi ha på samme organisasjonsnummer?

Du kan ha så mange brukere du vil. Det kommer altså an på din egen organisering.

Er det bindingstid på avtalen, i så fall hvor lang?

Alle avtaler formidlet gjennom Really! har ingen bindingstid, men tre (3) måneders gjensidig oppsigelsestid. Dette for å gi alle tilstrekkelig forutsigbarhet, uten at man er låst for lenge til en mast man ikke ønsker.

Hvem blir min avtalepart?

Really! AS blir din avtalepart. Vi har rammeavtale med leverandør og håndterer det formelle opp mot dem.

Kan jeg kjøpe tjenester på vegne av andre enn mitt eget selskap?

Ja, det gjøres enkelt i bestillingsløpet, her oppgir du organisasjonsnummer og fakturaadresse som ønsket. En god løsning dersom du er forvalter og bestiller for et eiendomsselskap.

Lurer du på noe?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat. Vi svarere mer enn gjerne på det du måtte lure på!

Bilde av Anders og Dagfinn