Skip to content
 • Vi har pusset opp nettsiden. Beklager at ikke alle stoler og bord er plass enda!

Personvernerklæring

Vi ivaretar personvernet ditt. Det gjør vi for alle som besøker nettsidene våre. Både kunder, leverandører og alle andre. Og du kan være helt trygg på at de personopplysninger vi samler inn om deg brukes på riktig måte.
Les videre, så skal vi forklare litt mer detaljert. Advarsel! Her kan det bli litt tørt juridisk språk, men du får bare leve med det.

Behandlingsansvar
Really! er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger der vi selv bestemmer formålet med behandlingen av opplysningene og de virkemidlene vi benytter til dette.
Har du spørsmål om denne personvernerklæringen eller vurderingene vi har gjort, kontakter du oss bare på post@really.no så svarer vi deg.

Når samler Really! inn personopplysninger?

Vi behandler i hovedsak personopplysninger om deg når:
• Du har registrert deg som kunde
• Du har registrert deg som leverandør
• Du mottar våre nyhetsbrev
• Du har meldt deg på en event
• Du har søkt jobb hos oss
• Du besøker våre hjemmesider www.really-services.no

Vi kan også motta opplysninger om deg fra andre, dersom du av en annen jobbsøker er oppgitt som referanse.
Innsamling av personopplysninger basert på:

Kontrakter
For å oppfylle forpliktelser knyttet til kontrakter og avtaler med kunder, leverandører og partnere

Samtykke
Samtykkebaserte personopplysninger til blant annet digital markedsføring

Berettiget interesse
Dersom det anses å være av berettiget interesse, hvis personverninteressene til datasubjektet ikke overstiger denne interessen.

Really! overlater driften av noen systemer til eksterne parter. Alle våre leverandører lagrer data innenfor EU/EØS-området.

Personopplysninger som lagres om deg:

Når du registrerer deg som bruker på vår plattform eller via «Kontakt oss»-skjema på våre nettsider behandler vi følgende personopplysninger:

 • Navn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Firmaet du jobber i

Vi behandler personopplysninger for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.

Besøk på våre nettsider:

I dag bruker de fleste nettsider cookies – informasjonskapsler – for å forbedre brukeropplevelsen. Cookies er små tekstfiler som lastes ned når en bruker åpner en nettside, og som lagres i nettleseren eller enheten man bruker. Informasjonskapselen hjelper nettsiden med å “huske” ting om deg, som for eksempel innloggingsdetaljer, språk, eller til å lagre informasjon om hvordan en bruker navigerer rundt på nettsiden.

Really! bruker cookies kun for å styrke brukeropplevelsen eller til statistiske formål. Cookies brukes aldri med hensikt om å spore en persons brukermønster.

Really! bruker Google Analytics og Google Adsense som verktøy for å forstå hvordan våre besøkende bruker nettsiden. Google Analytics bruker cookies som begynner på _ga, _gid og Google Adsense bruker cookies som starter på _gcl_au.

Dine rettigheter:
Du kan utøve dine rettigheter ved å sende oss e-post til post@really.no eller brev til:
Really! AS, Edvard Griegs vei 3B, 5059 Bergen

Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen én måned.
Vi deler aldri dine personopplysninger med andre, med mindre vi har en rettslig forpliktelse til å gjøre det.

 

Du har rett til:

 • Innsyn i egne opplysninger
  Du kan be om kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.
 • Korrigering av personopplysninger
  Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.
 • Sletting av personopplysninger
  I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.
 • Begrensning av behandling av personopplysninger
  I noen situasjoner kan du be oss begrense behandling av dine personopplysninger.
 • Protestere mot en behandling av personopplysninger
  Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling.
 • Dataportabilitet
  Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre personopplysninger om deg i et strukturert maskinlesbart format.

Hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi har behandlet henvendelsen din, kontakter du oss på post@really.no . Hvis du fortsatt ikke er fornøyd med svaret du får, kan du ha rett til å klage til Datatilsynet.

Dersom du ønsker å utøve rettighetene nevnt over, kontakter du Really på post@really-services.no.