Skip to content
 • Vi har pusset opp nettsiden. Beklager at ikke alle stoler og bord er plass enda!

Byggdrift

Våre leverandører leverer et bredt utvalg av tjenester relatert til byggdrift og vaktmestertjenester til din bedrift, sameie eller borettslag.

Bilde av person som blåser løv
Logo til EGD og Malling & Co
Logo til Obos, NLA og Bara
logosalat svart EGD, Malling & Co, OBOS, NLA og Bara
Frame 2205

Enkelt innkjøp

Få raskt tilbud fra flere leverandører slik at du kan velge den som passer deg.

Frame 2206

Full kontroll

Få full kontroll over hva du betaler, avtaler, dokumenter og kommunikasjon gjennom vår digitale platform.

Frame 2207

Trygge tjenester

Vi har standardisert avtaler og vilkår og prekvalifisert leverandørene våre for å skape trygghet for deg.

 FÅ PRIS PÅ SEKUNDER 

Byggdrift

Byggdrift også kalt “Vaktmester” er for mange selve tannhjulet innen eiendomsforvaltning. Det omhandler tekniske installasjoner som heiser, brannvarsling, låssystemer, varmeanlegg og andre tekniske anlegg i bygget. Sommer som vinter.

Bilde av person som løvblåser

Inkludert i byggdrift

Du kan velge vakmester på timebasert avtale som vi anbefaler dersom det er vanskelig å planlegge kapasitetsbehovet eller en av våre tre populære pakker.

Enkel byggdrift
Her får dere dekket grunnleggende behov. Passer bra for sameier, boligselskap eller dersom du er leietaker.

Standard byggdrift
I tillegg til de grunnleggende behovene tar byggdrifter seg av energioptimalisering og tilsyn / kontroll av tekniske anlegg.

Premium byggdrift
Vår mest populære pakke. Basert på tilbakemelding fra kunder og leverandører har vi satt sammen en fleksibel pakke som gir deg alt du trenger – også det du hadde glemt at du trengte. Som for eksempel brannvern.

Dette er inkludert i pakkene

Enkel pakke:

 • Utvendig renhold, inkl. renhold under utv. rister, bytte poser i utv. søppelspann
 • Oppsyn og vedlikehold av lyskilder i fellesareal
 • Kontroll og renhold av overvannskummer
 • Rengjøre heisspor
 • Kontroll av avfallsområdet, sørge for at dette holdes ryddig
 • Funksjonskontroll av heisalarmoverføring
 • Kontroll og tilsyn av tak og terasser, inkl. rens av sluk og rister
 • Tilsyn og vedlikehold dørmiljø
 • Sprinklertest, utføres iht. offentlige krav og spesifikasjon fra leverandør
 • Enkel visuell kontroll av fasade
 • Kontroll av fasade. Se etter skader, grafitti, samt vurdere om det er behov for rengjøring.
 • Tømme papp i pappkomprimator og bytte spann i avfallskomprimator ved behov
 • Avlesning og loggføre vann og strømforbruk
 • Håndmåking og strøing av inngangspartier
 • Formidling av håndverkertjenester
 • Avdekke registrere og loggføre byggrelaterte avvik

Standard pakke:

 • Alt i enkel pakke
 • Kontroll og ettersyn av tekniske anlegg
 • Energioptimalisering
 • Oppfølging serviceavtaler
 • Kontroll og oppfølging av energisentral

Premium pakke:

 • Alt i standard pakke
 • Brannvernopplæring, utføres 1 gang i året
 • Årlig revisjon og oppdatering av branndokumentasjonen
 • Kontakt og oppfølging offentlige myndigheter
 • Internkontroll av nød og ledelys iht forskrift og egen risikovurdering
 • Internkontroll av brannsentral og talevarslingsanlegg iht forskrift og egen risikovurdering
 • Påse at oppdragsgiver ivaretar sine plikter ift. brannsikkerhet
 • Brannvernrunde, utføres i henhold til eiendommens risikovurdeing/handlingsplan
 • Brannøvelse, utføres 1 gang i året
 • Internkontroll av rømningsveier inkludert rømningsdører iht forskrift og egen risikovurdering
 • Risikokartlegging med tilhørende handlingsplan jf. brannforebyggendeforskrift
 • Avdekking, registrering og loggføring av brannrelaterte avvik

Annet byggdrift

Vi tilbyr et stort utvalg av byggdriftstjenester til alle slags bedrifter, borettslag og sameier. 

Illustrasjon av person som bruker løvblåser

Fjerne graffiti

Graffiti er et utbredt problem enkelte steder og påvirker eiendomsverdier negativt. Få tilbud fra kvalitetsleverandør som kan fjerne graffitien og få eiendommen tilbake til sin opprinnelige tilstand. 

Fjerne is og snø fra tak

Snø som smelter og fryser på igjen danner istapper som skaper farlige situasjoner for forbipasserende. Mange ulykker kunne vært unngått dersom takene hadde vært ryddet i tide og vært i forskriftsmessig stand.

Flyttehjelp

Når man skal flytte til nye lokaler er det mye å holde styr på. Bruker du et flyttebyrå kan du la flyttebyrået gjøre den fysiske flytteprosessen, og selv bruke tid på det som faktisk betyr noe.

Gartnertjenester

Grøntanlegg krever jevnlig tilsyn og vedlikehold. Få et uforpliktende tilbud i dag.
 
 

Hente avfall

Har du avfall du trenger å bli kvitt? Enten det er snakk om gamle møbler, hageavfall eller andre ting, kan du få hjelp til å hente avfallet. 

Høytrykkspyling

Høytrykksspyling er en tjeneste som spyler vann med ekstremt høyt trykk, stort sett for å rengjøre noe, fjerne en propp i et rør eller åpne tette rør.

Koste garasjeanlegg

Et rent garasjeanlegg er både mer innbydende for brukerne og sunt for bygningsmassen. 

 

Oppmerking av parkeringsplass

En godt merket parkeringsplass er viktig for sikkerhet, plassutnyttelse og trafikkflyt.

Rengjøring av fasade

Fasader kan over tid bli utsatt for sur nedbør, støv og skitt. Vi anbefaler derfor regelmessig rengjøring av fasaden slik at den holder seg fin.

Rengjøring av vinduer

Støv, smuss og sur nedbør fører til at vinduene blir skitne. Bestill fast rengjøring på ditt bygg for å holde vinduene rene.

Rens av takrenner

Takrenner og nedløpsrør bør renses hver høst, fordi løv og barnåler lett kan havne i takrennen. Tette takrenner kan gi husskader som er svært dyre å reparere.

Sommervedlikehold

Beskriv jobben du vil ha gjort og vi sender den til relevante kvalitetsleverandører. Velg den leverandøren du ønsker til å utføre arbeidet, velg frekvens og bestill.

Takforvaltning

Å følge opp takets helsetilstand med jevnlige inspeksjoner og vedlikehold er en svært rimelig og god forsikring mot lekkasjer og fukt. Vi anbefaler service utført av fagfolk minimum en gang pr år.

Annen rengjøring

Velg denne om de over ikke passer! Beskriv jobben du vil ha gjort og vi sender den til relevante kvalitetsleverandører.

 

Ofte stilte spørsmål

Hvordan fungerer det med fakturering?

Faktura sendes fra oss, Really! AS. Vi tar oss av resten og betaler til leverandør.

Hvordan prekvalifiserer Really! leverandørene?

Vår innkjøpsavdeling prekvalifiserer ved at vi kontrollerer at leverandørene har de sertifiseringer som behøves, vi kontrollerer også at de betaler tariff og at de har tilstrekkelig likviditet.

Hvem kontakter jeg dersom jeg er misfornøyd eller veldig fornøyd, selvsagt?

Klager, skryt og annen kommunikasjon gjøres enkelt gjennom Din side. Her vil du også kunne bestille ad-hoc oppdrag.

Trenger jeg gjøre noe etter at jeg har signert avtalen?

Du trenger ikke gjøre noe etter at du har signert avtalen. Valgte leverandør kontaker deg for å avtale oppstartsmøte, og Really! tar seg av alt annet.

Kan jeg bytte pakkeinnhold i eksisterende avtale?

Det gjøres enkelt ved å henvende seg til oss. Etter hvert så kan du gjøre dette via Control!

Hvordan beregner jeg areal for renhold?

Du finner arealet i leieavtalen eller i dagens avtale. Du kan også finne areal ved å kontakte utleier eller gårdeier.

Må jeg si opp eksisterende avtale eller gjør dere det?

Du må si opp avtalen du har inngått utenfor Really!-universet. Vi tar oss av dette dersom du skulle ønske å bytte ut en leverandør du har kommet i kontakt med gjennom Really! til en annen Really!-leverandør.

Hva skjer dersom jeg har registrert feil når jeg bestilte?

Leverandør kontrollerer input ved oppstart, eventuelle feil registreres og vi sørger for korrigering av input.

Må jeg opprette bruker for å bestille tjenester?

Ja, du må opprette bruker. Dette er fordi du vil få tilgang til Control hvor du har alle tilbud, kontrakter og servicerapporter lagret automatisk. Du vil også kunne kommunisere med din leverandør og enkelt bestille ad-hoc oppdrag.

Hvor mange brukere kan vi ha på samme organisasjonsnummer?

Du kan ha så mange brukere du vil. Det kommer altså an på din egen organisering.

Er det bindingstid på avtalen, i så fall hvor lang?

Alle avtaler formidlet gjennom Really! har ingen bindingstid, men tre (3) måneders gjensidig oppsigelsestid. Dette for å gi alle tilstrekkelig forutsigbarhet, uten at man er låst for lenge til en mast man ikke ønsker.

Hvem blir min avtalepart?

Really! AS blir din avtalepart. Vi har rammeavtale med leverandør og håndterer det formelle opp mot dem.

Kan jeg kjøpe tjenester på vegne av andre enn mitt eget selskap?

Ja, det gjøres enkelt i bestillingsløpet, her oppgir du organisasjonsnummer og fakturaadresse som ønsket. En god løsning dersom du er forvalter og bestiller for et eiendomsselskap.

Lurer du på noe?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat. Vi svarere mer enn gjerne på det du måtte lure på!

Bilde av gründerne