Skip to content
  • Vi har pusset opp nettsiden. Beklager at ikke alle stoler og bord er plass enda!

Andre tjenester

Vi tilbyr også flere tjenester som ikke faller under de andre tjenestekategoriene våre. Se om du finner det du trenger her.

Illustrasjon av tjeneste
Logo til EGD og Malling & Co
Logo til Obos, NLA og Bara
logosalat svart EGD, Malling & Co, OBOS, NLA og Bara
Frame 2205

Enkelt innkjøp

Få raskt tilbud fra flere renholdsleverandører på slik at du kan velge den som passer deg.

Frame 2206

Full kontroll

Få full kontroll over hva du betaler, avtaler, dokumenter og kommunikasjon  gjennom vår digitale platform.

Frame 2207

Trygge tjenester

Vi har standardisert avtaler og vilkår og prekvalifisert leverandørene våre for å skape trygghet.

Andre tjenester

Vi tilbyr et stort utvalg av diverse tjenester til alle slags bedrifter, borettslag og sameier. 

Shutterstock_1826826983

Alarm og sikkerhet

Få tilbud på ulike sikkerhetsløsninger for din bedrift, for eksempel innbruddsalarm og kameraovervåking.

Byggautomasjon

Bedre inneklima, arbeidsmiljø og energiutnyttelse med intelligent kontroll av ditt bygg.

Drift av fettutskiller

Fettutskiller skal tømmes og kontrolleres minst én gang i året. Godkjent renovatør må utføre jobben - du som innehaver har ansvaret for at det blir gjort.

Energioppfølgingssystem

Ta i bruk et energioppfølgingssystem, og sikre optimal energibruk på eiendommen din.

Energirådgivning

Bli kvitt energityvene! Finn ut hvordan du kan redusere energibruken i bygget ditt, og dermed spare penger.

Fjerne skadedyr

Jo tidligere man begynner med bekjempelse av skadedyr jo mindre vil det påvirke eiendommen med tanke på støy, problemer og kostander.
 

Energioppfølgingssystem

Ta i bruk et energioppfølgingssystem, og sikre optimal energibruk på eiendommen din.

Gartnertjenester

Grøntanlegg krever jevnlig tilsyn og vedlikehold. Få et uforpliktende tilbud i dag.

Kantine

En god kantine øker trivselen på arbeidsplassen. Få et tilbud tilpasset dine behov.
 

Kontroll av gassanlegg

Stadig flere eiendommer utstyres med gassanlegg for oppvarming, matlaging og pyntepeiser. Det er lovpålagt krav om årlig kontroll av slike anlegg.

Kontroll av oljeutskiller

Virksomheter som har en oljeutskiller skal kunne dokumentere at de har tilstrekkelige rutiner for tømming, drift og vedlikehold av utskilleren.

Kontroll av slokkeutstyr

Kontroll av slokkeutstyr som brannslange og brannslukningsapparat er pålagt. Få tilbud basert på dine lovkrav.
 

Legionellakontroll

Det er krav om kontroll for å hindre legionellasmitte i blant annet kjøletårn, vaskeanlegg, bygninger med dusjanlegg og borettslag/sameier.

Lekeplass kontroll

Eier har ansvar for jevnlig gjennomgang og revisjon av lekeplassen. Dette oppfattes som årlig hovedettersyn, og bør utføres av fagpersonell.

Lås og beslag

Lås og beslag har lang levetid, men i mange bygg er belastningen stor. Det vil derfor lønne seg å inngå en fast serviceavtale med jevnlig vedlikehold.

Malerarbeid

En maler kan hjelpe deg med en rekke ulike oppgaver. Enten om du skal male fasade, vindu, trappeoppgang eller pusse opp et lokale kan en maler bistå deg med disse oppgavene.

Regnskapsførsel

Trenger du en tallknuser? Få kontroll på regnskapet og sikre deg at du følger lover og regler.

Revisor

Har ditt firma revisjonsplikt? Finn en revisor som passer dine behov.

Rørlegger-tjenester

Få tilbud på rørleggetjenester som for eksempel fornying av rør, rehabilitering av sanitæranlegg, lekkasjesikring og utskifting av varmtvannsbereder.

Service av grunnvannspumpe

Regelmessig service og vedlikehold av ditt pumpeanlegg bidrar til sikker drift, og kan begrense driftsstans og kostbare utskiftninger.

Service av portsystemer

Få en port du kan stole på! Tegn serviceavtale på garasjeport, branndører, stålporter etc.

Service av sanitæranlegg

Få serviceavtale på sanitæranlegget til eiendommen din. Avtalen tilpasses til anleggets størrelse og type.

Service solceller

Fast kontroll av ditt solcelleanlegg. Vi anbefaler service av autorisert personell minimum 1 gang pr år.

Skadedyrskontroll

Unngå at skadedyr ødelegger bygget ditt og fører til helseproblemer. Få tilbud på kontroll som forebygger og bekjemper skadedyr.

Tømrerarbeid

Få tilbud på mindre tømrerarbeid, være seg for eksempel ombygging av et lokale, montering av dører eller vinduer, etterisolering eller utskifting av takrenner.

Vakthold

Vakthold gir deg trygghet, både for medarbeidere og verdier. Få tilbud på vakthold tilpasset dine behov.

Annet

Velg denne om de over ikke passer! Beskriv jobben du vil ha gjort, vi sender den til relevante kvalitetsleverandører.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan fungerer det med fakturering?

Faktura sendes fra oss, Really! AS. Vi tar oss av resten og betaler til leverandør.

Hvordan prekvalifiserer Really! leverandørene?

Vår innkjøpsavdeling prekvalifiserer ved at vi kontrollerer at leverandørene har de sertifiseringer som behøves, vi kontrollerer også at de betaler tariff og at de har tilstrekkelig likviditet.

Hvem kontakter jeg dersom jeg er misfornøyd eller veldig fornøyd, selvsagt?

Klager, skryt og annen kommunikasjon gjøres enkelt gjennom Din side. Her vil du også kunne bestille ad-hoc oppdrag.

Trenger jeg gjøre noe etter at jeg har signert avtalen?

Du trenger ikke gjøre noe etter at du har signert avtalen. Valgte leverandør kontaker deg for å avtale oppstartsmøte, og Really! tar seg av alt annet.

Kan jeg bytte pakkeinnhold i eksisterende avtale?

Det gjøres enkelt ved å henvende seg til oss. Etter hvert så kan du gjøre dette via Control!

Hvordan beregner jeg areal for renhold?

Du finner arealet i leieavtalen eller i dagens avtale. Du kan også finne areal ved å kontakte utleier eller gårdeier.

Må jeg si opp eksisterende avtale eller gjør dere det?

Du må si opp avtalen du har inngått utenfor Really!-universet. Vi tar oss av dette dersom du skulle ønske å bytte ut en leverandør du har kommet i kontakt med gjennom Really! til en annen Really!-leverandør.

Hva skjer dersom jeg har registrert feil når jeg bestilte?

Leverandør kontrollerer input ved oppstart, eventuelle feil registreres og vi sørger for korrigering av input.

Må jeg opprette bruker for å bestille tjenester?

Ja, du må opprette bruker. Dette er fordi du vil få tilgang til Control hvor du har alle tilbud, kontrakter og servicerapporter lagret automatisk. Du vil også kunne kommunisere med din leverandør og enkelt bestille ad-hoc oppdrag.

Hvor mange brukere kan vi ha på samme organisasjonsnummer?

Du kan ha så mange brukere du vil. Det kommer altså an på din egen organisering.

Er det bindingstid på avtalen, i så fall hvor lang?

Alle avtaler formidlet gjennom Really! har ingen bindingstid, men tre (3) måneders gjensidig oppsigelsestid. Dette for å gi alle tilstrekkelig forutsigbarhet, uten at man er låst for lenge til en mast man ikke ønsker.

Hvem blir min avtalepart?

Really! AS blir din avtalepart. Vi har rammeavtale med leverandør og håndterer det formelle opp mot dem.

Kan jeg kjøpe tjenester på vegne av andre enn mitt eget selskap?

Ja, det gjøres enkelt i bestillingsløpet, her oppgir du organisasjonsnummer og fakturaadresse som ønsket. En god løsning dersom du er forvalter og bestiller for et eiendomsselskap.

Lurer du på noe?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat. Vi svarere mer enn gjerne på det du måtte lure på!

Bilde av gründerne