Vi kan lage en fullstendig grafisk profil, webprofil eller begge deler - alt etter budsjett og behov.


Webdesign

Nettstedet deres er deres ansikt utad på nettet. En oversiktelig og enkel navigasjon samt en  layout som appelerer til målgruppen er viktig. Samtidig må den være fortellende uten å være påtrengende.


Det er viktig å ha klart for seg hvilken målgruppe man skal fokusere mot, hva man ønsker å fortelle og hvordan fortelle det?  

Vi kan hjelpe til med å få en helhetlig design som samsvarer med forretningsideen og markedsplanen deres. Vi har god forretningsforståelse som er viktig for å utvikle nettstedet og tilpasse bedriftens eller organisasjonens virke.

Grafisk design


Vi kan lage enkle trykksaker som avertisementer, annonser, visittkort, brevark, konvolutter, logo, firmabrosjyrer, nyhetsbrev, publikasjoner og postere. Dette kan vi også få trykket og levert.


Vi kan skape en rød tråd gjennom profileringen fra nettstedet ditt til navnkortene og brosyrene du gir til kundene dine.